• 21
  • 25
  • 7
  • 8
  • SC_工作區域 1
  • SC-02
  • SC-04
  • SC-05
1/8

家用型注射筆針頭專用回收盒

Regular price
NT$ 60.00
Regular price
NT$ 60.00
Sale price
NT$ 60.00
胰島素筆針頭專用回收盒
● 專為拔除胰島素注射筆針頭設計
● 醫療級防穿刺材質製造
● 專利安全拔針機構
● 適用市售所有廠牌注射筆針頭
● SC型:半透明可目視裝入容量
● 約可裝入100支胰島素筆針頭
● 裝滿後可密封安全丟棄